اقتصاد این روستا بر کشاورزی و دامپروری و کارهای دیگر از جمله کارگری استوار است.
انگور و بادام دو محصول اصلی صادراتی این روستا است. گندم و جو نیز برای مصرف مردم و دام ها تولید می شود .
در این روستا چند قنات است که برای کشاورزی و آشامیدن از آب انها استفاده می شود . این قنات ها عبارتند از :     قنات باغ های پایین  و قنات سلطان علی . چشمه هایی نیز به نام های هلوم،بیخه،بلا،برجی ، زنگالی ، دره شور ، دره دراز وجود دارد که در تابستان آب انها کم و یا خشک میشود . پرورش دام نیز در این روستا به دلیل وجود مراتع و نزدیکی به منطقه فریدن از اهمیت زیادی برخوردار است .
پرورش مرغ نیز در سالیان اخیر رواج یافته است .
علاوه بر موارد فوق بیشتر مردم روستا در تابستان ها به کتیرا زنی مشغول می شوند.:: بازدید

برچسب ها :
روستای گلدره ,  گلدره ,  منطقه مهردشت ,  تصاویر گلدره ,  اشن ,  دهق ,  علویجه ,